Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

I letos v roce 2023 jsme v Jablonném nad Orlicí  dne 7.5. 2024 položili  kytici na hřbitově, jako dík zde pohřbeným vojákům Rudé Armády.  Městský úřad v Jablonném nad Orlicí položil na hrob věneček z květin a na všech místech v Jablonném, kde jsou umístěny pomníčky padlých, položil květinové  věnečky, jako vzpomínku a dík. 

Jablonné nad Orlicí, za úsvitu dne 9. května 1945

osvobodila 60.armáda pod velením generálplukovníka Kuročkina, která bojovala v sestavě IV. ukrajinského frontu pod velením armádního generála Andreje Ivanoviče Jeremenka. 

 

 Gnerálplukovník Pavel Kuročkin .
 

2.-kurockin.jpg

------------------------------------------------------------

 

 

Tak jsme se po roce opět sešli  k uctění památky padlých sovětských vojáků,  ani v této protiruské době jsme nezapomněli na ty kteří položili své mladé životy  daleko od své vlasti za osvobození naší země.

------------------------------------------------------------------

 

 

 

----------------------------------------------

 

 

«

Pravidelně se zde scházejí občané  kteří nezapomněli.  

Ovšem v současné době šílené " rusofobie " občanů ubývá . Nic netrvá věčně, také tento čas přejde .

Společně se klaníme a vzpomínáme těch, kteří v této oblasti zahynuli na konci II.světové války, těch kteří osvobodili tuto naší zemi od německých fašistů - Rudé armádě, armádě SOVĚTSKÉHO SVAZU. Zároveň vzpomněli i na ty hrdiny, českého a slovenského národa i na naše občany Jablonného nad Orlicí.Nezapomeňme, že tuto válku kterou  rozpoutalo fašistické Německo, za asistence vedoucích politických činitelů Anglie a Francie, kteří mimo jiné, posvětili Hitlerovi požadavky na zábor pohraničí a posléze okupaci Československa.

Tehdejší západní mocnosti Anglie a Francie, přes dohodu o pomoci Československu a byly považovány za přátele, nás zradily !

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osvobození naší vlasti Sovětskou armádou a vojsky tehdejších spojenců, nám přineslo nesmírnou  radost a útěchu. Přes lidské oběti Rudé armády a spojenců a životů našich občanů, byly to i obrovské ztráty na majetku který si Němci přisvojili, přiznaná výše reparací činila 306 miliard Kč v tehdejší měně.

Zde je vyjádření min. zahraničních věcí.

http://www.mzv.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/vyrocni_zpravy_a_dokumenty/poskytnute_informace/nahrady_valecnych_skod.html /redakčně vloženo/

Žádný normálně myslící člověk nemůže schvalovat zbytečné nálety spojeneckého letectva na protektorát v roce 1945, v té době bylo Německo totálně poraženo. A přece se najdou  současní čeští manipulanti s dějinami a jsou schopni říkat, že angloamerické letectvo si pletlo území protektorátu s územím Německa, dokonce by tyto zvrhlé akce připsali letectvu Rudé armády. 

http://www.vhu.cz/takhle-vypadala-praha-po-nejvetsim-bombardovani-v-historii/ /redakčně vloženo/

Zdroj : Vojenský historický ústav Praha.

Celkem obětí na území Československa asi 340-360 tisíc .

Dne 8. května každý rok , v 10.00 se scházíme na místním hřbitově uctít památku padlých vojáků Rudé armády. Pokládáme zde kytičku a vzpomeneme na tyto dny roku 1945 v Jablonném nad Orlicí.

Zde patří poděkování Městskému úřadu Jablonné nad Orlicí za péči o tento hrob.

 

 V  roce 2008 bylo hrob opraven Městským úřadem a v současnosti, již by potřeboval opravy.

 

Obrazek

Jsou zde pohřbeni : Seržant Kosenko , K.C.Archipov, Šamil Ivan , Malojus Vasilej  Příslušníci 60 armády, IV. Ukrajinského frontu.Všichni padli při boji  u křižovatky silnice číslo  11  a silnice na  Čenkovice . Na počest obětí bojů v Jablonném nad Orlicí , se koná každoročně  přespolní běh, který je nazván jménem jednoho z místních padlých . Zde jsou místa , kde jsou umístěny pomníčky účastníků místního odboje , kteří se postavili na odpor německým jednotkám , přijíždějícím 6.5.1945 do Jablonného nad Orlicí po dnešní silnici č.11. od Suchého Vrchu .

      QUIDO ŠTĚPÁNEK

Tento pomníček je u koupaliště, u mostku přes Orličkovský potok

 

1-.pomnicek-quido-stepanek.jpg

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Stanislav Čenohous

U silnice č. 11 před benzinovou pumpou.

 

 

7.-stanislava-cernohouse.jpg

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Josef Macháček, pamětní deska umístěná na budově kina.

 

8.josef-machacek-pametni-deska-na-budove-kina.jpg

 

10.-text-pametni-desky-na-budove-kina.jpg

 

---------------------------------------------------------------------
Pamětní deska na budově spořitelny.
 
 
fotografie-0081.jpg

 
Oběť pochodu smrti.. Jablonští občané při tomto pochodu "smrtiˇ, přinášeli jídlo a procházejícím zajatcům je házeli, tento zajatec se sehnul pro rohlík, byl strážným zastřelen. Tato hrůzná podívaná na zmučené vyhladovělé vězně , bez bot jen s hadry na nohou v zimě, dávala pohlédnout na  zrůdnost německého  fašismu. 

 

 
Jak to tehdy v Jablonném  nad Orlicí bylo ?

V úterý 1. května po dlouhé době opět v Jablonném vyhrávala kapela.Všude panovala povznesená nálada v očekávání rychle se blížícího konce "tisícileté německé říše". Příští den opodstatněnost těchto nadějí potvrdila zpráva o dobytí Berlína Sovětskou armádou.

                         První hodiny povstání v Jablonné nad Orlicí.

Obrazek

Práce vázla a v sobotu 5.května se práce zastavila úplně.Občané v hloučcích postávali na náměstí a na ulicích,vzrušeně se debatovalo. Jiskrou která roznítila plamen povstání byl příjezd linkového autobusu z Rychnova  nad Kněžnou ozdobeného československou vlajkou.Jeho cestující přivezli zprávy o událostech v Praze a okolních městech. Lidé okamžitě začali vyvěšovat československé prapory, objevily se i rudé a sovětské vlajky. Nastalo všeobecné odstraňování německých nápisů.

Velké bílé V , počáteční písmeno starogermánského slova Victoria - jímž se musely vyzdobit nejen budovy, ale pomalovat chodníky a silniční dlažba.

 

Obrazek

Na ulicích začali muži odzbrojovat jednotlivé německé vojáky, z ilegality vyšel por. Hýbl-Brodecký a jeho spolupracovníci.Vytvářel se oddíl k odzbrojení posádky ve škole a strážního oddílu umístěného v hostinci u Dubu. Do akce se zapojila i partyzánská četa Suchý vrch. K přestřelce došlo pouza ve škole, kde se pokoušel organizovat odpor velitel německé pohraniční stráže Neuman. Po jeho zneškodnění se posádka ochotně vzdala. / rakušané/ Zbraněmi získanými odzbrojením dvou vojenských jednotek, jakož i doprovodu nemocničního vlaku stojícího na nádraží, byly vyzbrojeny čety určené ke střežení přístupů do města. Jejich příslušníci byli na rukávech označeni páskami s nápisy "Československé vojsko". Spuštění protitankových zátarasů znemožnilo průjezd městem po silnicích, další překážky zablokovaly i železniční trať. K zátarasům přijížděla jednotlivá vojenská vozidla a docházelo k přestřelkám. Nejtěžší se odehrála na červenovodské silnici / dnešní 11/ u současné benzinové pumpy - vyžádala si na německé straně i dva mrtvé a několik raněných. Oběti byli i na české staně.

 

Správy města se ujal revoluční národní výbor.

Byl již sestavený v březnu 1945. Zasedali v něm vždy dva zástupci čtyř politických stran a po jednom zástupci odbojové skupiny "CH" a partyzánské skupiny "Brodecký".Předsedou se stal Ludvík CHlumský , člen Národně socialistické strany.

O povstání v našem městě přinesl večer 5. května zprávu německý rozhlas. Uvedl že v podstatě je" v protektorátu Čechy a Morava klid, až na povstání v Praze, Holicích, a v Jablonném nad Orlicí, malém horském městečku. Z této relace i z leteckého průzkumu, který nad městem prováděla vojenská letadla, bylo zřejmé, že německé velení je se situlací značně znepokojeno. Povstání v Jablonném totiž vyřadilo z provozu významnou dopravní tepnu - denšní silnici č.11 - kterou nutně potřebovalo k ústupu ze Slezka směrem do vnitrozemí . Jediná doposud bojeschopná německá armádní skupina pod velením polního maršála Schornera. Tuto skutečnost ostatně potvrdili události v neděli 6. května. V ranních hodinách dorazila k zátarasům ze směru od Červené Vody početná kolona, jejíž velitel požadoval uvolnění průjezdu městem. Došlo k jednání, při němž por. Brodecký podmínil splnění požadavku složením zbraní. Vznikla nebezpečná situlace kterou pohotově vyřešil náš tlumočník. Na dotaz jak daleko jsou Rusové uvedl, že pouze 25 km. Po krátké poradě  se svými důstojníky německý velitel podmínku přijal s tím, že důstojníci si ponechají pistole. Ve městě se tak nahromadilo velké množství zbraní , nechyběl ani lehký protiletadlový kanón.To umožnilo dobře vyzbrojit nejen jablonské čety ale i jednotky v okolních obcích.

Radost z úspěchu však netrvala dlouho. ještě dopoledne 6. května se do města dostavil německý parlamentář ultimativně požadující bezpodmínečnou kapitulaci. Po neuspokojivém jednání odjel a v poledních hodinách došlo k útoku na město. U skutečnila ho kolona obrněných transportérů zbraní SS. V přestřelce zahynul Josef Macháček / dnešní kino/ a Stanislav Černohous, později zranění podlehl Qido Štěpánek. Ztráty urpěl i útočník. Příslušníci jablonské jednotky po dobytí města německými vojáky SS,  se stáhli do okolních lesů, případně našli úkryt v okolních obcích.

V obsazeném městě lidé s obavami očekávali další události.Velitel oddílu SS podrobil tvrdému výslechu některé členy revolučního národního výboru, přičemž oznámil svůj úmysl dát určitý počet mužů zastřelit a město zapálit. Výhružky nakonec nesplnil. Usiloval zřejmě o rychlé uvolnění komunikace a byl ovlivněn i sdělením velitele posádky odzbrojené ve škole.Ten prohlásil, že ve městě operovala cizí partyzánská jednotka, mezi jejímiž příslušníky byli i Rusové. Následovalo nařízení o okamžitém odevzdání všech zbraní a jejich schromáždění na náměstí. Naléhavost výzvy byla zdůrazněna tím, že ji obyvatelstvu tlumočil předseda NV. L.Chlumský a F.Hyksa zastupující KSČ, kteří jako rukojmí projížděli městem na obrněném transportéru. Splnění kontrolovali vojenské hlídky, které prováděli domovní prohlídky. Naštěstí žádné zbraně nenašli. I když např. v budově dnešní spořitelny kde byl městský úřad a kde zasedal i revoluční národní výbor bylo ukryto větší množství pušek.

Na takto uvolněných komunikacích nastal rušný  provoz. V pondělí 7. května prošly městem zástupy anglických a francouzkých zajatc, kteří pracovali na železniční trati na přilehlém sudetském území. Po státní silnici/11/ se začala ve třech proudech, představovaných pochodujícími pěšáky, koňskými potahy a motorizovanými složkami, valit ustupující Schornerova armáda. A Strach ze spravedlivého trestu za zločiny spáchané na sovětských lidech hnal německá vojska na západ s touhou dostat se co nejrychleji do amerického zajetí .

Tempo ústupu se zrychlovalo úměrně s tím jak se přibližovala Rudá armáda. V úterý 8. května začaly prchající oddíly odhazovat vše, co nezbytně nepotřebovaly, včetně cenných věcí, kterých se vojáci dříve zmocnili. Silnici lemovaly i opuštěné těžšké zbraně a nepojízdná vozidla, z nichž některé dali velitelé zapálit. Během dvou dnů projelo městem několik divizí v počtu nejméně 60 000 mužů.

Lehká obrněná vozidla, tvořící předvoj jednotek 60 armády, IV. ukrajinského frontu , pronikla do města od Červené Vody za svítání 9. května. Došlo ke střetu s ustupující německou jednotkou, při níž padlo 19 příslušníků wermachtu asi 150 bylo pochytáno po městě a odzbrojeno. Na projevy díků ze strany jablonských občanů první sovětští vojáci odpovídali úsměvy v unavených a zaprášených tvářích. Avšak nezdržovali se a rychle pokračovali v cestě s tím, že je nutno především pomoci bojující Praze. Brzy však přišla zpráva o osvobození hlavního města a byl konečně čas na bratrská objetí polibky, stisky rukou i předávaní květů.    

Na náměstí v Jablonném v květnových dnech 1945.                                                     

Obrazek

Jízdní oddíl 60 armády v květnu 1945 po osvobození Jablonného nad Orlicí.

Obrazek

Ale ani první den svobody se neobešel bez slz bolesti. Na slavnostní náladu padl stín smutku, když sovětští vojáci přivezli do Jablonného padlé spolubojovníky, kteří se stali obětí přepadu německých vojáků na silnici  nedaleko Čenkovic.

Příští den ,10. května , se s nimi na místním hřbitově rozloučilo za hřmění dělových salv celé město.

Obrazek

Průjezd osvoboditelské Rudé armády trval pět dní. Bezprostředně po osvobození Jablonného nad Orlicí se místní muži ozbrojili puškami padlých a zajatých německých vojáků, jakož i zbraněmi ukrytými 6. května a vyčistili celé město od nepřítele. Zajatci byli schromážděni na nádvoří továrny Telegrafia / Tesla/. Vrátilo se i velitelství partyzánské jednotky Hýbl-Brodecký, byla vyhlášena mobilizace a ozbrojené čety se soustředili v těchonínských kasárnách.

Odtud zajišťovali německým obyvatestvem osídlené pohraničí, jež bylo opět připojeno k československému státu. Pátrali také po německých záškodnících v lesích.

 Ve středu 6.června se jablonští občané rozloučili se sovětskými vojáky a důstojníky přehlídkou, které se zúčastnily i čety partyzánů a revolučních gard z těchonínských kasáren.

Obrazek

Tak to bylo v Jablonném nad Orlicí v květnových dnech roku 1945.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Protože, již uplynula dlouhá doba od těchto událostí, jsou v současnosti  snahy o přepisování těchto dějin. Co se stalo se nedá změnit ! Snaha bývalých, západních spojenců Sovětského svazu o zmenšení hlavního podílu Rudé armády na vítězství nad fašistickým Německem v této válce je skandální . Berlín a likvidaci hlavního doupěte Hitlera provedla jedině Rudá armáda .

 

 Článek sestavil administrátor webu MV. 

Zdroje : Veřejně přístupné materiály Jablonného nad Orlicí +

                            Soukromý archiv MV.

 
 

 

 

 

 
 

 

 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq«AHOJ AHOJqqqqaaP««qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq


777777777777777777qqq«xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx