Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 

 

 

 Tak,  jak to tady bylo za těch "KOMUNISTŮ" ?  Říkali tomu SOCIALISMUS.......

 

 

           Jablonné nad Orlicí v roce 1948                               Obrazek

 

 

Po předchozím kapitalismu kde nic tu nic.

Průmyslový rozvoj nastal až po roce 1948 ,  byly zde  dva starší závody, bývalá Telegrafie a Isolit. A jednak závody nové, vzniklé většinou sloučením několika dílen či menších výroben produkujících tradiční výrobky.

A teď něco k té "socialistické devastaci"- termín který používá dnešní propaganda.

 

Největší z nich Tesla vznikla z Telegrafie, která byla znárodněna již v roce 1945 / tedy po roce 1948/.Závod byl přestavěn a modernizován. V období 1945-1975 bylo proinvestováno 23 miliony korun .Což v dnešních cenách je minimálně 85-90 milionů Kč.. V roce 1979 byla dokončena výrobní hala M4, o rok později hala M5. V roce 1954 -1958 postavil závod pro své zaměstnance v podnikové výstavbě 6 domů se 48 bytovými jednotkami /jak se říká "starý Teslov "/. Tyto byty byly "výhodně" prodány současnými " pány ", lidem  v nich bydlícím a i jiným v dražbách. V období let 1971 -1975 bylo Teslou postaveno dalších 36 bytových jednotek pro zaměstnance. Bylo vybudováno chatové středisko na přehradě Pastviny .V roce 1982 koupila Tesla, bývalý hotel /naproti nádraží/ a zrekonstruovala ho a zřídila v něm svůj "závodní klub"./ V současnosti  vrácen původ. majitelům a zprivatizován/. To se to privatizovalo když původní budova hotelu byla zdevastovaná "barabizna" s hodnotou oo nic.

Obrazek

 vlevo budova  kde byl "závodní klub", vpravo objekt výrobní haly M5.

 

  V roce 1983 byla otevřena nová mateřská školka vybudovaná i z prostředků Tesly . V Tesle pracovalo  až 1200 zaměstnanců. V současné době zde pracuje  kolem 200 pracovníků v několika malých firmách. Co k tomu říci, Tesla byl největší a nejúspěšnější podnik v Jablonném nad Orlicí. Po privatizaci neschopnými lidmi , v tomto kapitalistickém systému , byl "novými pány", rozporcován a ztratil svůj význam.

Snímky objektů  bývalé Tesly :

 


 

Hlavní vstupní brána.

 

Obrazek


 


 

Obrazek

  " skleník "neboli "bílý dům" administrativní budova.

                                

                        

  Druha vstupní brána u montážní haly

 

 Obrazek

 


 

 

 

Obrazek

 

 

Pohled od nádraží - v popředí vpravo  budova původní Tesly hlavní brána a za ní nová hala.

 


 

Obrazek

 

 

Hala - jednoúčelové stroje - v současnosti v ní sídlí firma Lux s.r.o.

 

Obrazek

 

Pohled na halu "Jednoúčelové stroje" v současnosti v ní sídlí firma LUX .

 

 

 

Závod Isolit 

druhý největší ve městě . Změnil několikráte jméno Původní Isolit , potom Kablo , MEZ, OEZ, a opět Isolit-Bravo  . Tento název již nese až do dnešních dnů.

Hlavní výrobní náplní byla výroba izolačního elektrického materiálu.

 

 

2.-isolit-stra-fotka.jpg

Stará výrobní hala

 

 přistavěná výrobní hala

 

V roce 1954 se uskutečnila rekonstrukce a zdokonalila se ventilace.V roce 1957 se vystavělo nové sociální vybavení. K dalším úpravám výrobních prostorů došlo v roce 1958. Stále vzrůstající počet zaměstnanců si vyžádal rozšíření závodní jídelny a její nové vybavení. Další zvyšování výroby si vynutilo v roce 1966 vybudování nové trafostanice. Největším problémem, však stále zůstával nedostatek výrobních prostorů. Proto byla v letech 1968 -1970 postavena nová hala nákladem 14 milionů / v dnešních cenách asi 50 milionů/ .

 

 

 

Obrazek

 

  Objekt bývalé nástrojárny dnes nepatřící k Isolitu.

 

 

 

Obrazek

Protože značné procento zaměstnanců tvořily ženy, zakoupil závod v roce 1973 dům v blízkosti a nákladem 1,5 milionu dnes/ 4,5 mil/ ho adaptoval na závodní mateřskou školku.

 

 

 

Obrazek

 

 Co říci k privatizaci tohoto závodu ? Současnému majiteli slouží ke cti, že závod zprivatizoval ne proto, aby ho "vytuneloval" ale, aby nadále vyráběl .

 

 

 

 

Dřevotvar

Obrazek

  Předchůdcem Dřevotvaru bylo družstvo Dřevo, založené v Jablonném v roce 1951.Vzniklo sloučením několika truhlářství, dřevkařství, soustružnictví dřeva ,a zahrnovalo i výrobu smetákových holí a bedýnek .Vzhledem k rychlému rozvoji výroby, přestala být malá družstva schopna zajišťovat výrobu.. Proto došlo 1.ledna 1961 ke sloučení družstev z Jablonného nad Orlicí , České.Třebové, Brandýsa , Žichlínku. Sídlo družstva bylo a je v Jablonném nad Orlicí, mělo 144 členů. V hlavních investičních akcích byly vybudovány objekty v Orlickém Záhoří, Horní Čermné, Jamném nad Orlicí, Běstovicích , České Třebové, celkovým nákladem 12 mil.  /dnes asi 40 mil./ . V roce 1973 zahájil provoz nový základní závod s administrativní budovou v Jablonném nad Orlicí představující investici 33,5 milionů / dnes asi 120 milionů/. Dřevotvar měl i vlastní učňovské středisko.

  Tento závod slavil nemalé úspěchy na výstavách a svým nábytkem byl znám po celé republice.

  Tento závod vyrábí až do dnešních dnů i když podstatně méně než za socialismu.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bývalý podnik - Východočeský průmysl masný závod Vamberk- provoz Jablonné nad Orlicí.

Do roku 1948 v Jablonném působila firma s obdobným zaměřením firma Karel Černý, ta měla pouze 27. zaměstnanců.

Po roce 1948 se začal závod VPM-Vamberk rychle rozšiřovat a provoz se mechanizoval.

 

 

Obrazek

  V roce 1958 převzal objekt od n.p. Fruta a po jeho rekonstrukci v letech 1958-1961 se v něm soustředila veškerá výroba. Prostory původního závodu na ulici Aloise .Hanuše se po adaptaci změnily na učňovské středisko, které bylo jediné ve Východočeském kraji. Současně s nárostem výroby stoupal i počet zaměstnanců tak, že  zde bylo zaměstnáno kolem 100 lidí a praktikovalo zde i 40 učňů. Chloubou závodu byla plně automatizovaná linka na výrobu játrových paštik a lahůdkových krémů. Závod měl i svá jatka .Závod postavil i další prostornou halu která vyřešila další nárost výroby. Závod dále  vyráběl, maso porcované, balené, konzervy, rozvážel maso do závodních kuchyní , restaurací, prodejen .

 

 

 

Obrazek

  Vybudovaná nová hala , v současnosti sklad sousedního podniku Isolit.

 A bývalé učňovské středisko na ulici Al. Hanuše ? Pochopitelně bylo zrušeno a po privatizaci je prázdné a chátrá. Pan privatizátor si sním asi neví rady, přechodně tam ubytovává zahraniční dělníky..

V současnosti je objekt prázdný.2019

 


 

                                           Východočeské vodovody a kanalizace.

  Po roce 1948 Vodovodní skupina Orlická, dodávala vodu do Jablonného nad Orlicí a devíti dalších obcí. Důležitým mezníkem byl rok 1951, kdy v Jablonném nad Orlicí, pracovala provozovna Krajské vodohospodářské služby. Po reorganizaci 1. ledna 1954 se její název změnil na Zásobování vodou a kanalizace, středisko Jablonné nad .Orlicí . Významným přelomem se stal 1. červenec 1960, kdy v Jablonném bylo vytvořeno sídlo okresního podniku s názvem Okresní vodohospodářská správa okresu Ústí nad Orlicí. Po další reorganizaci 1.ledna 1967 vznikl OVAK - Okresní vodovody a kanalizace se sídlem v Jablonném,  jako hospodářská organizace řízená ONV Ústí nad .Orlicí. Až nakonec byly 1. ledna 1977 vytvořeny Východočeské vodovody a kanalizace Hradec Králové, odštěpný závod 11 - Jablonné nad orlicí.

 

Obrazek

 

 

V závodě pracovalo 284 zaměstnanců . Vybudovaný závod plnil úkoly - správa, údržba, provoz vodovodní sítě, stavebně montážní práce v oboru vodovodů a kanalizací, opravy potrubí a  získával nové zdroje vody pro celý okres Ústí nad Orlicí.

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

Obrazek

 Celkový pohled na býv.Východočeské vodovody a kanalizace.

  Co říci - tento podnik se rozdělil na dva samostatné subjekty a to -  Vodvody a kanalizace a VAKSTAV.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spojené kartáčovny, závod Červená voda - středisko Jablonné n.O.

 

Charakter výrobků které produkoval tento závod měl v Jablonném nad Orlicí a okolí dlouholetou tradici. Závod vyráběl široký sortiment kartáčnických výrobků : Smetáky, ruční smetáčky, různé kartáče, dehtovací kartáče, tapetovací kartáče atd.  Ještě v roce 1948 probíhala výroba na základě starých výrobních postupů, významným mezníkem byl rok 1955, kdy ruční výroba byla nahrazena poloautomatickou. Od roku 1964 se začala zavádět rozsáhlá automatizace. Došlo k rozsáhlé přestavbě, rekonstrukci sociálního zařízení, snížila se fyzická námaha, instalovaly se výtahy, pásy a zlikvidovaly se zdravotně závadné dílny. Od 1.února 1949 se provoz včlenil do NP. Spojené kartáčovny Pelhřimov. V závodě pracovalo 50 zaměstnanců.

Za současné kapitalistické éry po privatizaci , byl závod zavřen . A opakovala se historie ze 30. let min. století, že byl opět přestavěn na penzion-hotel Filipinum.

Historie tohoto objektu .

 

2kartovnyjablonnnadorli.jpg


  

 kartacovny---filipinum---jablonne-nad-orlici.jpg

 

 

 

 


 Tento snímek je nejblíže stavu před současnou rekonstrukcí na hotel , kterou po  získání tohoto objektu do vlastnictví, provedl jeho současný majitel pan Ing Pešta.

 

 

A toto je snímek rekonstruhovaného objektu na hotel Filipinum .

 

filipinum.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Který rekonstruhoval současný majitel Ing. Pavel Pešta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dřevotex, OPMH Žamberk provozovna Jablonné n.O. - výroba nitěných knoflíků.

Výroba těchto výrobků měla a má v Jablonném n.O. dlouholetou tradici.

 Roku 1951, závod přešel do majetku státu .V roce 1960 v červnu přešel závod pod OPMH Žamberk. Požadavky na dodávky knoflíků neustále stoupaly a tak v roce 1971 byla rekonstruována stará budova a přistavěla se budova nová . Zároveň byla vybudována nová jídelna a sociální zařízení . Po dokončení rekonstrukce a přístavby byla výroba soustředěna do  jednoho objektu.

 

 

                                                              původní stará část

 

budova_fabrika.jpg

 

 

 

                                                    Nově přistavěná část

                                                                 knoflikarna--nova-cast.jpg

 

Zaměstnanců převážně žen bylo 60, avšak domáckých 270.Pro zajímavost, závod vyráběl ročně 72 miliónů nitěných knoflíků Star -Viktoria a 7 milionů vázaných mašliček na dámské prádlo.

V současné době závod ještě pracuje ovšem s podstatně omezenou produkcí. Byl privatizován a vrácen původním majitelům, to se to vracelo, když byl vrácen závod minimálně jednou tak velký !! Než byl původně. To byla ta "devastace"???, Jak hlásaly režimní" trouby".

V roce 2013 zde v přízemní části objektu je prodejna potravin Qanto

 

 

 Vkus, výrobní družstvo Ústí n.O. , středisko Jablonné n. O.

 

Družstvo začalo od roku 1949 jako "Domácká výroba" .Pracovalo v něm 30 domáckých pracovnic. Zabývaly se  zhotovováním ramenních vycpávek, prachovek, utěrek, mycích hadrů. V roce 1953 bylo přičleněno k většímu družstvu Drutex a přibylo šití dětských trenýrek, zástěr, manžestrových kalhot, a prošívaných bund. Dále zhotovovalo pracovní oděvy, ložní prádlo. Od roku 1958 se družstvo osamostatnilo s názvem Ortex. Svojí činnost dále rozšířilo o služby obyvatelstvu. V roce 1967 splynulo družstvo s krejčovským družstvem Moděva a tím se vytvořilo družstvo Vkus. V zakoupeném domě / v současné době dům na náměstí označený po privatizaci " Dům barev". Vedle objektu bývalého , Srdíčka teď Italské restaurace.

 

 

 

Obrazek

 

V tomto domě byla zřízena i rychlo prádelna a mandl. Po adaptaci dvou objektů , tam pracovalo 21 žen.

V současnosti neexistuje .

 

Československé automobilové opravny .Závod Ústí n. O. středisko Jablonné n. O.

 

Bývalá autoopravna byla začleněna v roce 1950 do Sdruženého komunálního podniku. později do ČSAO. Původní zastaralá autoopravna byla rozšířena o novou halu. Pracovalo v ní 30 zaměstnanců. Tato autoopravna měla dobré jméno mezi zákazníky.

 

 

Obrazek

 

 Po privatizaci a vrácení původnímu majiteli, a následně prodána byla a je v provozu.

 

 

  Okresní stavební podnik v Ústí nad O. středisko sklenářství v Jablonném nad Orlicí.

 

V roce 1950 bylo v Jablonném n.O. zřízeno sklenářství. Územní rozsah jeho působnosti a množství práce vyvolal nutnost stavby nového objektu , Objekt byl postaven v roce 1975-1976.

 

 

 

Obrazek

 

 

 

 

Obrazek

 

  Pracovalo v něm 13 zaměstnanců. Provádělo zasklívání všech staveb okresního stavebního podniku a upravovalo sklo pro 13. výroben nábytku v ČSR. A dalších průmyslových podniků, poskytovalo služby obyvatelům v Jablonném n. O., v Králíkách, Žamberku , Letohradu.

Tento objekt byl privatizován v tkzv."malé privatizaci" / malé zlodějně/ a v současné době neexistuje. Existuje pouze objekt který v současné době  slouží k jiným účelům.

 

 

  Výroba betonového zboží .

 

Okresní stavební podnik postavil tyto objekty "betonárny" v Jablonném n.O. pro potřeby Okresního SP.

 

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 

Objekty byly privatizovány a v současné době slouží k výrobě stejného zaměření. a prodejně stavebnin.

 

 

Železniční průmyslová stavební výroba - lom kamene závod Borohrádek.

 

 

Na území Jablonného n.O. byl situován lom, přidruženého podniku Československých drah. Kámen byl zpracováván pro  potřeby železničního svršku. Majetkem ČSD se stal již v roce 1924. V lomu pracovalo 30 zaměstnanců.

 

 

 

Obrazek

 


  V poslední době  se tam se tam opět pracuje.

 

 

Charita - závod Jablonné nad Orlicí.

 

Od 1. ledna 1952 se změnil název podniku na výrobu paramentů na Charitu. Tato výroba měla  zde již dlouhou tradici. Teprve od roku 1980 se provedla rozsáhlá rekonstrukce.

 

 

Obrazek

 

 

 

Charita se zbývala výrobou - parametů pro všechny církve  a dalšího textilního zboží. Používalo se i ruční vyšívání a od roku 1973 bylo používáno i strojové. Vyrábělo i prapory a standarty pro různé spolky a organizace. Pracovalo zde 40 vyšívaček , švadlen a vyučených krajkářek .

 V současnosti se v objektu nepracuje . Tato výroba zde již neexistuje .

 

 

 

  Dopravní komunikace v Jablonném nad Orlicí.

 

 

Přes Jablonné n.O. prochází silnice č. 11. bývalá císařská silnice otevřená roku 1836. A železnice spojení - Praha - Hradec Králové - Letohrad - Jablonné n.O. , dále do Polska. Nebo do Hanušovic - Jeseník - Šumperk. Tato trať byla vybudovaná v roce 1874. Obě dopravní tepny měly příznivý vliv na rozvoj Jablonného .n.O. Hlavní rozvoj hromadné silniční dopravy nastal od roku 1951 kdy ČSAD rozvinula spojení se všemi okolními obcemi. Oproti stavu před rokem 1951, kdy do Jablonného jezdila pouze jedna autobusová linka z Rychnova nad Kněžnou. Původní nástupní místo do autobusů bylo na náměstí. S rozvojem se stalo nevyhovující a proto byla v roce 1971 zahájena stavba nového autobusového nádraží.

 

Obrazek

 

 

A v roce 1972 bylo dokončeno.

 

V Jablonném n.O. byly pouze tři komunikace vydlážděny kostkami. Vydláždění náměstí bylo provedeno v roce 1958. Poté se začalo s asfaltováním městských komunikací. Postupně byly všechny městské komunikace vyasfaltovány, celková délka je 25 km.

Ke zlepšení života ve městě, které trpělo záplavami byla, provedena regulace Tiché Orlice v letech 1971-1974. Bylo provedeno přeložení Orličkovského potoka, potok byl sveden do zakrytého koryta ve třech etapách nákladem 6 mil./dnes asi 24 mil./ v letech 1971-1974.

 

Obrazek

 

 

Městské osvětlení bylo přebudováno v roce 1971, před tímto datem v městě svítilo 70 pouličních svítidel a fungovaly pouze 3 transformátory . Bylo postaveno 13 nových transformátorů a přibylo 400 pouličních svítidel.

         Zřízení městského rozhlasu byla jedna z prvních akcí Městského Národního Výboru v roce 1949.

 

Benzinové čerpadlo bylo původně umístěno na náměstí. Vyhovovalo snad pouze v prvních poválečných letech. S rozvojem silniční dopravy přestalo vyhovovat a proto v letech 1978-1980 byla postavena čerpací stanice za městem / kde je dosud/ u silnice č. 11. směr Ostrava. Na stavbě se podíleli i občané a členové Svazarmu v akci "Z".Můžu potvrdit účastnil jsem se i já. V současnosti je zprivatizováno. Ale nikdo z privatizátorů neuhradil  lidem kteří se podíleli na stavbě jejich odpracované hodiny.

Proto se to dá kvalifikovat jen jako krádež "lidem této země".

 

 

Obrazek

 

Čerpací stanice dokončena v roce 1980.

 

Po zahájení televizního vysílání se zjistilo ,že Jablonné n.O. které je položené v údolí má velmi špatný příjem signálu. Po vyřízení  formalit se Svazarm ujal v roce 1962 výstavby retranslační stanice, která tento problém vyřešila.

 

 

V oblasti poštovních služeb se realizovala výstavba nové poštovní budovy v roce 1979.

 

 

 

Obrazek

 

Pošta otevřena v roce 1979.

 

Z nevyhovujících prostor v bývalé staré radnici se poštovní služby přestěhovaly do nové budovy. V této budově jsou i prostory pro telekomunikační služby . A tím bylo v roce 1980 umožněno přejít na automatický provoz.

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 Bytová výstavba.

 

 Rychlý rozvoj průmyslu po roce 1948 měl vliv na to, že se Jablonné nad Orlicí stalo přirozeným centrem celé oblasti. K vážnějším bytovým problémům došlo už v roce 1954. Závod Tesla neměl dostatek bytů pro vzrůstající počet zaměstnanců . Za podpory Městského národního výboru, byla zahájena první hromadná výstavba bytů, a to sídliště "Teslov" / staré tesláky / ze začátku bylo postaveno, 6 domů s 48 bytovými jednotkami .

Obrazek

Obrazek

 

     Tak zvané "staré tesláky".

Po roce 1989, jak se privatizovala Tesla, tak se i postupně svých všech bytů zbavila a tyto přešly do majetku města. "Nový páni" měli jiné starosti než se starat o podnikové byty. A nový majitel - Městský úřad, ten zase měl a má starost jak tyto staré byty za socialismu postavené, co nejvýhodněji prodat za nehorázné ceny!

 

Během těchto let také závody Isolit ,VčVAK /vodovod. a kanalizace./, Kartáčovny a Dřevotvar buď renovovaly svůj bytový fond, nebo uskutečnily výstavbu nových podnikových bytů. Protože zájemců o bydlení v Jablonném n.O. neustále přibývalo vzniklo v roce 1959 Stavební bytové družstvo občanů. A převážná většina nově postavených bytů v Jablonném vznikla tímto populárním způsobem výstavby. Bylo postaveno 17. družstevních domů s 307 byty. Tato družstevní výstavba podporovaná socialistickým státem pomohla radikálně řešit otázku bydlení v Jablonném nad Orlicí.

 

 

                                               Část sídliště stavebního bytového družstva.

 

 

Obrazek

                                                                           tkzv."terasák".

 

Městský národní výbor podporoval také individuální výstavbu uskutečňovanou formou rodinných domků. Od poloviny 60 let byla soustředěna hlavně do tří areálů a vytvořila sídliště :

 

 

                                                    Sídliště Mlýnská

                                                                    

                                                                         prvni-cast-sidliste-mlynska.jpg

 

 

                                                                         Sídliště Jamenská

 

                                                                                                                                                        2.sidliste-jamneska.jpg

 

 

Obrazek

 

    Na Výsluní

 

4.-sidliste-na-vysluni.jpg

    Dále byl projednán projekt výstavby Na dílech a Červené město.

 

      Výstavba prvního a poté druhého  komunálního objektu bytových domů vyřešila otázku bydlení zaměstnancům ve školství,                        službách, zdravotnictví, členům bezpečnosti atd.

 

 

                                                            dům byl bez současné nástavby, ulice Hradisková

                                                                    

komunalni-dum-hradiskova-z-predni-strany.jpg

 

                                                     komunální bytový dům Potoční  za poštou

 

                                                                                                                                                      komunalni-dum-potocni.jpg

 

 

 

                             Pro starší občany a důchodce byl postaven v Mlýnské ulici tento dům.

 

Obrazek

 

 

  Městský národní výbor zajistil, žadatelům o pozemky na výstavbu garáží, vhodný pozemek kde bylo vybudováno v individuální výstavbě 60 garáží.

 

    Garáže vedle areálu býv. Svazarmu / dnes Autoklubu/.

                                                                                          

                                                                                       garaze.jpg   

 

Jak mnoho bylo za socialismu uděláno pro výstavbu Jablonného n. O. svědčí fakt, že před r. 1948 mělo Jabolonné n. O., 304 popisných čísel. Tedy oproti r. 1948 , bylo v roce 1989 Jablonné nad Orlicí větší o 100%. A tento fakt nemůžou ani dnešní manipulátoři s historii nijak změnit.

 

   Služby pro obyvatele.

 

Postupem doby doznala oblast obchodu a služeb značných změn. Narůstající počet obyvatel a roztříštěná síť obchodů hlavně s potravinami vyžadovala řešení. První větší akcí byla vnitřní rekonstrukce domu č. 5. jež byla provedena v roce 1962, a tím v centru města vznikla větší potravinářská prodejna provozovaná podnikem Pramen. / dnešní objekt tkzv. Marta/.

 

 

Obrazek

Přízemí objektu č. po. 5. zrekonstruováno v roce 1962 na samoobsluhu prodejny potravin.

 

 

Vzhledem ke značné bytové výstavbě a dalšího zvýšení počtu obyvatel byla postavena další velká samoobsluha prodejny potravin v Hradiskové ulici v roce 1970 . Prodej provozoval podnik Pramen.

 

Obrazek

objekt byl bez nástavby šikmých střech

Obrazek

Objekt byl přestavěn do této podoby, po privatizaci a samoobsluha potravin zrušena !

 

Pan privatizátor nechal samoobsluhu potravin v provozu po tkzv."malé privatizaci" ještě 2 roky /, tak musel podle pravidel malé privatizace./, poté z ní udělal obchod s proutěným zbožím . Poznámka - v této době v oněch 2 letech nekvalifikovaného prodeje, to byla parodie na prodej potravin !

 

Zásobování rozrůstajícího se sídliště Jamenská a sídliště SBD, plně pokryla další samoobsluha jejíž výstavba byla zahájena v roce 1982 a byla dokončena v roce 1984. Provozována podnikem Jednota.

 

Obrazek

 Samoobsluha prodejna potravin Jednota , na sídlišti .Dokončená v roce 1984.

 

 

Ve městě byla zajištěna síť ostatních obchodů. Prodejny domácích potřeb, textilu, cukrárny, drobného zboží, drogerie a tabáku, byly rekonstruovány a modernizovány. Dále řeznictví, prodejna polotovarů, prodejna zeleniny a ovoce. V městě byla opravna obuvi , sběrna čistírny oděvů , i mandlování prádla.

 

                                Pohostinství v městě reprezentoval  hotel "Černý medvěd"

Původní budova byla rozebrána a přestavěna na hotel, rekonstrukce se prováděla od roku 1972 do roku 1977. Náklad na tuto rekonstrukci činil 7 .mil Kč / v dnešních cenách asi 30 mil./ Vnější vzhled objektu byl zachován , dozor nad přestavbou měl Úřad památkové péče. Původní stavba byla z roku 1750.

TENTO OBJEKT BYL PRIVATIZOVÁN A PRODÁN ZA CENU 4,5 MILIONU !!

Obrazek

 

              Interiér vinárny

Obrazek

Tento objekt byl zprivatizován a dosud slouží jako hotel.a současné době /2019/ i jako tkzv. malý pivovar.

Další reprezentativní objekt , hotel "U dubu"

Obrazek

Původní budova hotelu byla zbourána a hotel postaven zcela nový i se sálem pro společenské události, který ve městě zcela chyběl. Tento hotel provozoval podnik "Restaurace a jídelny". Na tomto objektu odpracovali občané velké množství brigádnických hodin v "Akci Z" zdarma. A "nový páni" si klidně privatizovali a ani se nenamáhali vyrovnat s občany za odpracované hodiny ! Dá se to hodnotit také jen jako krádež! Po pochybné privatizaci tohoto hotelu přišlo město o jediný společenský sál. Po různých majitelích tkzv: "zlatokopech" se objekt vrátil, po dosti dlouhé době  do majetku města Jablonné nad Orlicí.

 

                             Kultura.

Jablonné nad Orlicí žilo, vždy kulturním životem, ne jinak tomu bylo i za socialismu.

Z historie: již v 17 století zde byl spolek který si říkal "literátské bratrstvo ", pěvecký sbor zde byl, již v roce 1865, a v roce 1868 byl založen pěvecký sbor "Orlice", dechová hudba byla založena v roce 1874, a ochotnické divadlo hrálo před rokem 1890.Byl zde i folklorní a pěvecký soubor "Orličan". Dětský sborový zpěv má dlouhou tradici, první písemná zmínka je z roku 1890,kdy školní sbor zpíval při pokládání základního kamene pro stavbu školy. Ve válečných letech zde byl také kvalitní sbor který vedl učitel Josef Hubálek. V roce 1946 založil učitel Josef Stránský dětský pěvecký sbor pod názvem Podorlický dětský pěvecký sbor, který zde působí dodnes .Divadelní ochotníci uváděli operety a činohry až do roku 1964, kdy tato činnost ustala a nebyla již nikdy obnovena.

 

Tento Podorlický pěvecký sbor po dlouhá léta vedl učitel Jaroslav Keprta. Během let se v něm vystřídalo na stovky zpěváků.

Obrazek

 Snímek z roku 1983.

Dechová hudba vystupovala pod hlavičkou n.p. Isolit. Dechová hudba VD Dřevotvar vystupovala pod Sdruženým klubem pracujících.

Vzácným jevem byla Mládežnická dechová hudba založená v roce 1973. Ve které se prezentoval ,hlavně učňovský dorost Dřevotvaru  a žáci základní školy.

Obrazek

                               Snímek z roku 1983.

Dva taneční orchestry "Invence" a "Akcent " spadaly pod Sdružený klub pracujících.

Kulturní činnost řídila Osvětová rada a Osvětová beseda. V roce 1963 byl nově ve městě zřízen Osvětový klub při Městském národním .výboru., byla to v té době ojedinělá instituce. Pod vedením rady a kulturní komise MNV, se do této činnosti zapojilo 11.závodů a družstev, které na činnost také finančně přispívaly./ Peníze byly na vše a ne jako teď , stále na něco nejsou./ Již nevyhovující sokolský dům byl v roce 1972 rekonstruován a byl znovu otevřen 10.4. 1973. Už jako kulturní dům s nově vybaveným interiérem,šaten,sálu,a přidružených prostorů, zároveň bylo zřízeno širokoúhlé kino.

Velkým přínosem pro uskutečnění různých kulturních akcí byla rekonstrukce památkového domu č.87., "Srdíčka ". Slavnostní otevření se konalo v prosinci 1982.Tento objekt byl také v zájmu Úřadu památkové péče státu. Jeho havarijní stav uspíšil jeho rekonstrukci, začalo se s ní v roce 1977.Do rekonstrukce bylo vloženo 4.mil. a vybavení stálo 0,5 mil. / v dnešních cenách asi 24 mil.

Obrazek

Obrazek

Víceúčelový sál

byl využíván pro přednášky, besedy s promítáním,

výstavy uměleckých děl, literární pořady, koncerty, komorní večery. Další místnosti byly využívány ke klubové, zájmové činnosti a pořádání kursů. V tomto objektu se dále nalézala denní vinárna ,

 

Po převratu v r.89. byla podstatná část objektu, která sloužila kultuře, přestavěna na apartmány a restauraci .

Obrazek

 kavárna a cukrárna.

 

Po privatizaci tohoto objektu byl zpočátku využíván k týmž účelům /majitel byl levicového zaměření/ po opětovném prodeji byl přestavěn z víceméně kulturního zařízení na vyloženě komerční objekt v současnosti na Italskou restauraci .

 

Knihovna byla vždy významným činitelem kulturního života v roce 1895 měla 169 svazků. Veřejná knihovna byla otevřena v roce 1909. Po roce 1948 měla již 17 000 knih, .Knihovna  byla umístěna po rekonstrukci staré školy v roce 1981 do přízemí této školy , kde je dosud. Je  zde i čítárna .

 

Obrazek

 

                                                  čítárna knihovny - otevřena v roce 1981

 

                                                          Vzdělávání a výchova.

Po roce 1948 se ukázalo, že prostory ve stávající budově nedostačují k umístění všech dětí z města i okolních vesnic. První žádost o povolení výstavby nové školy předložil Městský. národní. výbor, již v roce 1951. V roce 1973 se konečně splnila žádost o vybudování nové školy. Začalo se s výstavbou školního objektu sestávajícího z učebního a hospodářského pavilonu. Již v září 1972 se v akci Z. začala stavět tělocvična projevila se, tak obětavost občanů kteří brigádnickými hodinami!! přispěli k dokončení objektu tělocvičny v roce 1976.

 

Obrazek

tělocvična v nové škole dokončená v roce 1976.

Osmnáct tříd a vzorně vybavená nová škola pro 650 žáků ,  představovala společně s hospodářským pavilonem investici, spolu s tělocvičnou 30.milionů / dnes asi 100 milionů./ objekty byly slavnostně otevřeny 1.září roku 1977.

 

Obrazek

Obrazek

 

Přítomni otevření byli zástupci kraje, okresu a velké množství občanů/ z toho je vidět, že to s tou účastí v disidentském hnutí a odboji, to nebylo tak, jak se to snaží namluvit hlavně mladší generaci současná propaganda/. Na návštěvu této školy se přijížděli podívat z různých míst republiky a i ze zahraničí.

 

Původní stará škola sloužila nadále občanům. v letech 1978 - 1981, byla provedena rekonstrukce. Přízemí sloužilo i slouží místní knihovně. Dále v ní byla umístěna Lidová škola umění.  Zvláštní škola zde začala fungovat ve školním roce 1983.

 

Již v roce 1946 byla v Jablonném n.O. otevřena první mateřská školka, kde bylo místo pro 47 dětí. Zájem o umístění dětí byl, však veliký. Město dále mládlo a bylo potřeba zvýšit kapacitu mateřské školky. Proto vedení podniku Isolit zakoupilo v sousedství závodu objekt a po adaptaci ho otevřelo v roce 1973 , 2 třídy pro 48 dětí. Podnik Tesla, aby uspokojil požadavky svých zaměstnaných matek, zřídil třídy ve zrušených mateřských školkách v Sobkovicích a Verměřovicích, kam děti svých zaměstnanců dopravoval denně autobusem. V polovině roku 1980 došlo k zahájení výstavby nové mateřské školky typu MŠ 90. Tato mateřská školka byla budována ze sdružených prostředků n.p. Tesla ,VD Dřevotvar, a Městského.národního.výboru v akci Z. Dne 1. září roku 1983 byla tato moderní, trojtřídní mateřská školka pro 90 dětí v Hradiskové ulici otevřena. Stávající dvě mateřské školky zůstaly v provozu. / Jablonném byly 3/. A tak byla plně uspokojena poptávka po umístění dětí do mateřských školek.

 

 

Hlavní zásluhu na postavení této školky má tehdejší předseda Místního Národního Výboru Josef Zářecký,/ zemřel v roce 2010/

 

Obrazek

 

 

                              Na náměstí jako rarita byla instalována tkzv "lžíce",  / kašna/  Instalována červenec 1989.

                                                                                     lzice-namesti.jpg

 

podobné zařízení bylo pouze v Japonsku a sloužilo k měření času . Stále stejné množství přitékající vody, plní část nádoby tvořící lžíci a po určitém čase, po naplnění rozšířené části, se vyklápí , voda je vylita , zařízení se vrací do původní polohy .

V  současné době /2019/ "slaví lžíce " 30 výročí asi jako převrat který potom následoval.  V tehdejší době se o tento unikát zasloužil hlavně tehdejší  předseda Městského národního výboru Jiří Štěrba.

 

 

  Místní národní výbor zřídil vedle hřbitova "urnový háj".

 

 

Obrazek

 

 

 

Obrazek

 
 

Dne 29.března 1951 byly ve městě otevřeny městské jesle, o kapacitě 20 dětí.

 

Učňovské školství bylo v Jablonném prezentováno / v současné době není žádné/, dvěma učňovskými středisky a to Východočeský průmysl masný, kde bylo na 60 učňů oboru řezník, uzenář. Toto učňovské středisko bylo zřízeno již v roce 1952. A Výrobního družstva Dřevotvar, kde bylo 70 učňů oboru truhlář, soustružník dřeva , čalouník .Dnes učňovské školství V Jablonném n.O. neexistuje / nový páni - diletanti ho asi nepotřebují/. V současné době r. 2011 na to, již asi přišli a snaží se ho opět rozvinout, v celé republice hyne na úbytě .

 

Zdravotnictví.

Do roku 1948 byl v Jablonném n.O. jeden lékař a zubní technik. V roce 1950 bylo otevřeno léčebné středisko, zubní středisko a lékárna. Rozsáhlý obvod zahrnující i okolní obce nemohl jeden lékař zvládnout. Proto byla v roce 1958 otevřena druhá ordinace a zároveň s ní i druhá zubní ordinace. Dále to bylo dětské středisko a gynekologické oddělení. Od roku 1976 pracovala v obou obvodech geriatrická sestra.

K tomuto je nutné říci, že Městský národní výbor připravoval výstavbu nového zdravotního střediska, protože chtěl vyřešit rozptýlení těchto zařízení na více místech, které je až dosud. Projekt byl připraven a odsouhlasen a byl by realizován. Měl stát na volné ploše mezi poštou a restaurací v /plocha imitace parku/ a cukrárnou p. Kusého. Realizaci přerušil politický převrat v roce 1989.

 

 

Sport a tělovýchova

 

Jablonné nad Orlicí postrádalo sportovní stadion,  a tak byl vybudován  a otevřen v roce 1961 a postupně se dodělávalo jeho vybavení pro  atletické discipliny.

Součástí areálu nové školy byla a je moderně zařízená tělocvična ale i sauna.

 

Atraktivnost okolí Jablonného . n.O. pro lyžaře zvýšilo vybudování lyžařského areálu " Malák ".Členové lyžařského oddílu upravili trasy sjezdovky a za pomoci Měst. nár. výb. otevřeli v roce 1969 malý a v roce 1980 i velký vlek a další sjezdovku.  Budova ubytovny a sociálního zařízení byla postavena v roce 1982.

Obrazek

Toto ubytovací zřízení patřilo tělovýchovné jednotě a bylo využíváno k provozu školy v přírodě pro děti ze severních Čech a Prahy.

V roce 1948 byl založen přespolní běh "Memoriál Quidy Štěpánka". Na počest místního sportovce který padl v osvobozovacích bojích   v Jablonném nad Orlicí v květnu 1945.Tento běh se koná i v současnosti.

Turistický oddíl TJ. pořádal i pořádá akci "Vyhlídkové vrcholy" a zahrnoval pochod na 33,16,10 km. Akce probíhá i současnosti.

 

Péče o historické památky.

Ojedinělý vzhled náměstí podhorského městečka se stylovými dřevěnými městskými domy vedl Úřad památkové péče k rozhodnutí,aby v roce 1977 byl celý tento prostor vyhlášen historickou památkou. Cenného objektu č. 24.z roku 1750, se ujal Úřad státní památkové péče. Byl rekonstruován na hotel "Černý medvěd".Také další historický objekt č.87. zvaný "Srdíčko" který spoluvytváří ráz náměstí byl rekonstruován a vnější vzhled byl zachován. Na obou těchto rekonstrukcích se podílela stavební a truhlářská četa DOS - drobné opravy a služby Městs. nár. výb. /po r. 89. jí "nový páni" zlikvidovali./  a občané v brigádnické akci "Z". Návrh rekonstrukce těchto objektů i celého náměstí vypracoval akademický. architekt Petr Fuchs.

V roce 1980 byl vydán seznam stromů v našem městě které jsou chráněny státem. Za nejvzácnější byl označen 700 let starý dub letní, který roste u hotelu "U dubu". Byla mu věnována pozornost a péče Měst. nár. výb. a odborného konzervačního technika.

 

A co ještě Městský národní výbor připravoval?  Plánoval dále zajistit parcely pro individuální výstavbu v areálu Červeného města na pravém břehu Orlice. Chtěl soustředit všechny služby do jednoho místa do "Domu služeb" který měl vzniknout přestavbou domu na rohu náměstí /dnes Měšťanský dům p. Tomka/ a tuto věc již začal realizovat. Tuto akci přerušil převrat v roce 1989. Po trapných tahanicích s původními vlastníky, kdy objekt dělal dlouhou dobu ostudu městu byl přebudován na zábavní a restaurační  zařízení.

 

Společenské organizace.

 

V Jablonném nad Orlicí bylo 14 společ. organizací . Nejpočetnější z nich jednota Sokol soustřeďující veškerý sportovní život města. měla 800 členů.

Svaz československého - sovětského přátelství,

měl 11. poboček ve městě a  bylo v něm zapojeno 627 členů.  Vznikl již v roce 1946. Pořádal besedy, zájezdy do SSSR , a přednášky o národech SSSR. Po převratu v r. 1989 zanikl . A byla vytvořena organizace pod názvem "Společnost přátel národů východu." Která v Jablonném n. Orl. není.

 

Český červený kříž.

Tato organizace měla tehdy 330 členů. Činnost byla zaměřena na zdravotní tematiku, zajišťování zdravotnické služby při sportovních akcích, získávaní dárců krve, pořádání hromadných zdravotnických soutěží. V jejich řadách bylo už tehdy mnoho držitelů "Jánského plaket" všech stupňů.

 

Svazarm.

Byl velice činnou a atraktivní organizací byl ustaven již v roce 1951 jako odbočka Svazu branosti. Měl 324 členů a měl ustaveny  tři kluby největší a neaktivnější automotoklub, Hi-Fi klub, na celostátní úrovni pracující radioklub, později byl ustaven i klub důstojníků a poddůstojníků v záloze. Pořádal mimo jiné různé branné závody, spolupracoval se školou, apod.

 

Obrazek

 

areál Svazarmu dnes Automotoklubu.

Obrazek

 

Český svaz zahrádkářů a ovocnářů.

 

Byl založen již v roce 1950 a již od založení byl jednou z nejaktivnějších organizací. Měl 319 členů a jeho členové se podíleli na parkové úpravě ve městě, pořádali odborné přednášky, vystavovali výpěstky, pořádali zájedy i společenské večery a plesy. Jejich místní organizace se postarala spolu s Měst. nár. výbr. o postupné zřízení 4. zahrádkářských osad s 80 zahrádkami pro své členy.

 

Socialistický svaz mládeže.

 

již v roce 1945 začal vyvíjet činnost ve městě Svaz české mládeže. V roce 1947 založilo 70 svazáků místní organizaci SČM.. Tato byla změřena na kulturně politickou činnost a pomoc národnímu hospodářství. Svazácký recitační, pěvecký a národopisný soubor byl v roce 1950 úspěšný i celostátním měřítku. SSM prošel mnoha změnami, měl v Jablonném n.O. 300 členů a 8 základních organizací. V roce 1973 byl ustaven i Městský výbor který koordinoval  jejich činnost. Po převratu v roce 1989 postupně zanikl a jeho majetek byl v celostátním měřítku, podle oficiální verze " vrácen do rukou lidu této země " ale ve skutečnosti byla většina majetku rozkradena lidmi kteří se dostali k moci.

 

Český svaz žen.

přesné datum založení místní odbočky není známo, ale první zmínka o činnosti je z roku 1951, kdy organizoval veřejnou akci k MDŽ. Činnost zahrnovala spolupráci s pionýrskou organizací SSM , pořádal přednášky, besedy, módní přehlídky, burzy dětského odívání, výstavy ručních prací. Měl 149 členek.

 

Český svaz požární ochrany.

Hasičský sbor ve městě působí již od roku 1875.

      Kromě likvidování požárů, působil hlavně v prevenci a podílel se na kulturním životě města v tehdejší době měl 92 členů .

 

Český rybářský svaz.

 

tento spolek má ve městě dlouholetou tradici a byl již založen v roce 1885 a zároveň byla postavena i líheň plůdku pstruhů a lipanů. Staral se o 8 km. toku Tiché Orlice a jejich přítoků. Místní chov plůdků byl znám po celých Čechách v té době měl 68 členů.

 

Obrazek

 

 

  V roce 1982 byla zahájena stavba nové líhně  proto, že původní již nevyhovovala moderním nárokům.

 

Český svaz invalidů

odbočka byla založena v roce 1957 a měla 66 členů zabývala se péčí o své členy, pořádala besedy, návštěvy kulturních podniků, zájezdy.

Český svaz včelařů

Tato organizace sdružovala včelaře ze 7. obcí. Založení včelařského spolku se datuje v roce 1931 ale první spolek byl již vytvořen v roce 1911.

Svaz protifašistických bojovníků

Protože Jablonné n.O. mělo za druhé světové války rozsáhlou odbojovou činnost, rozhodli se její účastníci založit místní odbočku v roce 1968. Z účastníků I. a II. odboje bylo zde registrováno 21 členů. Po rozšíření působnosti na okolní obce se počet zvýšil na 65.Sdružoval odbojáře a vězněné občany z doby fašistické okupace.

Svaz českých filatelistů.

byl založen v roce 1929 měl 36 členů, organizoval výměnné schůzky.

Český svaz chovatelů

drobného hospodářského zvířectva. byl založen v roce 1964 pro zájemce z  Jablonného i okolních obcí.

 


  Tento výtah  z historie sestavil  administrátor webu MV.